PASTORAL BOLESNIKA I UMIRUĆIH

Nažalost, sve više bolesnih umire bez sakramenata. Odgovornost je svakog vjernika da kaže svećeniku za bolesnog oca, majku ili prijatelja, kako bi svećenik mogao toj osobi dati bolesničko pomazanje. Bolesničko pomazanje nije samo za one koji umiru ili će umrijeti, već je za svakog koji pati od ozbiljnije bolesti ili pak odlazi na tešku operaciju ili sl. U pastoral bolesnika ne spada samo sakrament bolesničkog pomazanja, već i mnogo toga više.

NASTAVLJA SE...