PASTORAL KRIZMANIKA

DIJAGNOZA PROBLEMA

Ah….To je prvo što moram reći za pastoral krizmanika. Za neke je već (pre)kasno. Neke je već pokvario odgoj roditelja, svijeta, ulice, medija, svećenika... Svi zakazujemo u ODGOJU PRIMJEROM. Možda sam preradikalan, priznajem – lud sam za Evanđeljem Božjim i ne mogu ga naviještati „u rukavicama“ – jače je to od mene.

Nažalost, moramo biti realni. U već krizmaničkoj dobi imamo ateiste, bahate i nepoučljive djevojke i dječake, pasivne i nezainteresirane za bilo što korisno. Ponavljam ponovno: oni su (uglavnom) slika svojih roditelja u koju se oni ne žele pogledati (nemamo vremena za te gluposti i analize).

Još veća žalost, oni koji su dobili pravilan odgoj od svojih roditelja i okoline, moraju biti neprestano terorizirani od većine koja to nije. Zato se sadržaji moraju uvijek prilagođavati nezainteresiranoj većini, ne može se ići u dubinu. Isto tako ta manjina se često povodi za većinom (psihologija „crne ovce“).

Zakazujemo! Zakazujemo u primjeru, jer djeca UČE IZ PRIMJERA, a puno manje od riječi i „šibe“. Najveći problem je, čini mi se, u kriterijima. Bojim se da je pogrešno krizmanike prozivati prema godinama života (7 ili 8 razred)! Mislim da bi se krizmanike trebalo prozivati prema godinama vjere, prema zrelosti vjere! To je pak tema za sebe… Još se nismo oslobodili kvantitativnog pogleda na kršćanstvo, a to je potpuno suprotan pogled od Božjeg. Bog se neće odreći istine, pa makar ga svi ljudi napustili. Mi se zasljepljujemo pravdanjima i lažima, kako bi imali što više ljudi u Crkvi, a umjesto toga imamo ih sve manje. Da treba imati milosrđe, ali za one koji ga žele primiti. Za one koji ga ne primaju, nema milosti niti kod Boga. Jedino srce otvoreno može primiti milost i milosrđe.

RJEŠENJE

Rješenje nije u tome da se svu djecu potjera svojim kućama i kaže: javite se kada postanete vjernici! Rješenje je u USTRAJNOM RADU SA RODITELJIMA! Potrebno je raditi sa odraslima, kako bi oni odgajali svoju djecu kršćanski, a ne da pastoralci kradu posao od roditelja. Mi se bavimo posljedicama, ne uzrokom! Za takvu mladež krivi su odrasli. Mladi samo uče promatrajući od nas, oponašaju nas, nasljeđuju naše karakteristike.

Dakako, bez Božje milosti ništa neće ići naprijed. Na prvom mjestu je molitva, rast u Bogu. Svi mi moramo moliti Boga i činiti žrtve da bi NAŠA DJECA postali Božji ljudi.

CILJ

Pastoral krizmanika sastoji se u UKLJUČIVANJU RODITELJA U PRIPREMU NJIHOVE DJECE ZA KRIZMU. Cilj pastorala krizmanika jest DUBLJE UKLJUČENJE U ŽUPNU ZAJEDNICU, DUBLJI ZAHVAT DUHA SVETOGA U OSOBU KOJA PRIMA KRIZMU. Sažmimo cilj pastorala u dvije riječi: ISKUSTVO i ANGAŽMAN! Bez iskustva Živoga Boga sve je mlaćenje prazne slame, cimbal što zveči – zvekne, zvuk mu nestane i nema ga više. Bez angažmana, kao i bez djela, moja vjera i iskustvo nema nikakve koristi i mrtvo je u sebi. Također cilj je senzibilizirati roditelje za duhovnu dimenziju života i odgoj djece u kršćanskim vrednotama.

NASTAVLJA SE...