PASTORAL ZARUČNIKA I VJENČANIH

Dolazimo do najteže situacije. Onaj koji se nije zagrijao za vjeru niti kao prvopričesnik, niti kao krizmanik, niti kao mladi čovjek, dolazi k svećeniku tražiti sakrament ženidbe... Sam svećenik zna da oni dolaze "obaviti" još jednu crkvenu dužnost. Bojim se da je za većinu takvih stvar kasna i teška, no nije nemoguće djelovati i tada. No, kako usaditi vjeru u čovjeka koji je već stupio u zrelost bez te stvarnosti?

NASTAVLJA SE...