BLAGOSLOVI

Božji blagoslov u životu čovjeka znači sve. Stoga je vrlo korisno tražiti od svećenika da u ime Božje blagoslovi nas i naše predmete. No, ako nema redovitog sakramentalnog života, blagoslovi nam neće puno pomoći. Što učiniti sa obiteljima koje nikada ne vidiš u crkvi, a opet traže blagoslov kuće ili predmeta? Treba ih poučiti o ovome!

NASTAVLJA SE...