ZAJEDNICE

1. Župno pastoralno vijeće

Isus je imao uže suradnike, one s kojima je osobito radio, koje je osobito podučavao i koji su mu pomagali u djelovanju. To su bila dvanaestorica apostola, a kasnije i sedamdesetorica učenika. Župno pastoralno vijeće su, možemo reći, dvanaest apostola svećeniku u župi. Oni na svoj način s njime prisno surađuju i pomažu mu u djelovanju.

Saznaj više

2. Župno ekonomsko vijeće

Isus je imao svog ekonomistu - Judu, lopova. Isus očito nije bio navezan na materijalno i htio je Judi pružiti šansu za obraćenje. No, Isus također pokazuje tim primjerom koliko mu je više stalo do nebeskog blaga i vječnosti. No, materijalno je također stvoreno od Boga i dar je nama ljudima. Stoga, ne smijemo zanemariti materijalna dobra i materijalne potrebe. U odgovornosti župnika prema novcu i drugim materijalnim dobrima pomaže mu župno ekonomsko vijeće.

 Saznaj više

3. Euharistijska zajednica Srca Isusova i Marijina

Riječ je o molitvenoj zajednici koja djeluje u našoj župi više godina. Osnovale su je sestre Srca Isusova i Marijina, koje djeluju u župi. Osim zajedničke molitve, zajednica ima i poučni dio, gdje se čita duhovno štivo i o tome se razgovara. Redovito se sastaje utorkom.

Saznaj više