SAKRAMENTI

U 2010. godini su podjeljeni sakramenti:

Kršteno je 37 djece.

Prvopričesnika je bilo 48.

Svetu potvrdu primilo je 51.

Vjenčano je 19 parova.

Umrle su 47 osobe.

 

Kroz godinu je podijeljeno 100.000 svetih pričesti.