PASTORALNO VIJEĆE

Osnovano 7. listopada 2007.  

Članovi birani od župljana

1 Ivan Hafner
2 Blaženka Vidulić
3 Marko Karčić
4 Josip Paljević
5 Ana Begić
6 Robert Betić
7 Marijan Badurina
8 Franko Vodanović
9 Marija Orlić
10 Suzi Kersulić
 
Članovi po službi

11 Preč. Ivan Brnić, župnik i predsjednik ŽPV-a
12 Vlč. Krešimir Dajčman, župni vikar
13 Vlč. Matej Polonijo, župni vikar i rektor sv. Nikole
14 Č. s. Ivanka Crnčan, katehistica i redovnica
15 Ana-Marija Stopar, voditeljica župnog Caritasa
16 Dinka Kučić, predstavnica Pokreta za život
17 Željko Magazin, predstavnik ekonomskog vijeća
18 Anton Budinić, predstavnik ministranata
 
Članovi koje je imenovao župnik

19 Madina Hofmann-Budinić
20 Vojmir Viskov
21 Fjodor Stopar
22 Perica Brandić


ODBORI ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

A - Odbor za evangelizaciju i katehizaciju

1 Preč. Ivan Brnić
2 Vlč. Krešimir Dajčman
3 Marko Karčić
4 Fjodor Stopar
5 Ana Begić
6 Vojimir Viskov 
   
 

Pododbor

Pododbor

 
B - Odbor za liturgiju

1 Preč. Ivan Brnić
2 Vlč. Krešimir Dajčman
3 Č. s. Ivanka Crnčan
4 Madina Hofmann-Budinić
5 Ivan Hafner
6 Željko Magazin
7 Anton Budinić
B/a za čitače, listić i radio

1 Preč. Ivan Brnić
2 Vlč. Krešimir Dajčman
3 Aldina Burić
4 Madina Hofmann-Budinić
5 Marko Karčić
6 Mihaela Viskov
7 Mateja Vidulić
B/b za procesije

1 Preč. Ivan Brnić
2 Ivan Hafner
3 Željko Magazin
4 Anton Budinić
5 Fjodor Stopar


 
 

Pododbor

Pododbor

Pododbor

C - Odbor za život,obitelj i mlade

1 Preč. Ivan Brnić
2 Dinka Kučić
3 Blaženka Vidulić
4 Perica Brandić
5 Marijan Badurina
6 Franko Vodanović
7 Marija Orlić
C/a za život

1 Divna Jureković
2 Dinka Kučić
3 Marija Orlić
4 Ljerka Raić
5 Perica Brandić


C/b za obitelj

1 Preč. Ivan Brnić
2 Madina Hofmann-Budinić
3 Loreta Sorić
4 Blaženka Vidulić
5 Marijan Badurina
6 Barbara
7 Rafaela Kuljanić
C/c za mlade

1 Vlč. Krešimir Dajčman
2 Mateja Vidulić
3 Donatela Sorić
4 Anton Budimnić
5 Robert ŠkorvagaD - Odbor za socijalno-karitativni rad

1 Preč. Ivan Brnić
2 Vlč. Matej Polonijo
3 Ana-Marija Stopar
4 Suzi Kersulić
5 Josip Paljević