GODINA MILOSRĐA

Godina milosrđa

Godina milosrđa


Bula proglašenja Izvanrednog jubileja milosrđa
Molitva pape Franje za godinu milosrđa

Gospodine Isuse Kriste,
ti si nas poučio da budemo milosrdni kao Otac nebeski
i rekao nam da tko vidi tebe, vidi njega.
Pokaži nam svoje lice i bit ćemo spašeni.
Tvoj pogled, pun ljubavi, oslobodio je Zakeja
i Mateja od robovanja novcu,
a preljubnicu i Mariju Magdalenu od iskušenja
da sreću traže samo u stvorenju;
potaknuo je Petra da zaplače, nakon što te je zatajio,
a raskajanomu je razbojniku zajamčio raj.
Daj da svatko od nas osjeti da je i nama upućena riječ
koju si rekao Samarijanki:
»O, kad bi znala dar Božji!«

Ti si vidljivo lice nevidljivoga Oca,
Boga koji svoju svemoć očituje
nadasve praštanjem i milosrđem:
daj da Crkva u svijetu bude Tvoje vidljivo lice,
lice svoga uskrslog Gospodina u slavi.
Htio si da i tvoji službenici budu zaogrnuti slabošću
kako bi gajili istinsko suosjećanje
prema svima koji su u neznanju i zabludi.
Učini da svatko tko pristupi tvojim službenicima
osjeti da ga Bog iščekuje, ljubi i da mu oprašta.

Pošalji svoga Duha
i sve nas posveti svojim pomazanjem,
kako bi Jubilej milosrđa
bio godina milosti Gospodnje
te tvoje Crkva, u obnovljenome zanosu,
uzmogne donijeti siromasima radosnu vijest,
proglasiti slobodu zatočenima i potlačenima
te slijepima vratiti vid.

Po zagovoru Marije, Majke milosrđa,
to molimo tebe koji s Ocem i Duhom Svetim
živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.SVETA VRATA U OSORU I DOBIVANJE

POTPUNOG OPROSTA

 

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPUNOG OPROSTA:

Potpuni oprost od vremenitih kazni za grijehe može se odnositi na vlastite grijehe, ali i na duše pokojnih. Oprost se može dobiti jedanput dnevno u Godini milosrđa. Da bi se primio oprost, potrebno je:

1. Sakramentalna ispovijed - može biti i do dva tjedna prije nego se želi primiti oprost.

2. Euharistijska pričest - na dan kada se želi primiti oprost.

3. Pohoditi jubilejsku crkvu i proći kroz Sveta vrata milosrđa, i tamo izmoliti propisane molitve (u našoj Krčkoj biskupiji to su: katedrala u Krku, ex-katedrala u Osoru, ex-katedrala u Rabu, svetište Majke Božje Goričke kraj Baške).

Bolesnici, stari i osamljeni koji ne mogu pohoditi Sveta vrata, pozvani su prikazati svoje trpljenje, nemoć i samoću iz ljubavi prema Bogu, te se kod kuće ili na svojoj bolesničkoj postelji pomolili.

4. Molitva na nakanu Svetog Oca pape - To mogu biti molitve: Vjerovanje, Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, na dan kada se želi primiti oprost.

5. Isključiti svaku naklonost grijehu, makar bio i lak.

Oprost je djelomičan ako nedostaje potpuno odricanje (5. uvjet), a ispunjeni su svi ostali uvjeti. Naravno, vrsta stečenog oprosta ostaje tajna poznata samo Bogu.
Free Visits Counter