KATOLIČKI KALENDAR

27.11.

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA
ČITANJA: Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Rim 13,11-14a; Mt 24,37-44
SV. MISA: 10.00 sati, župna crkva
18.00 sati, CMB (Klanjanje - 17.30 sati)

28.11.

Sv. Jakov Markijski
Sv. Grgur III.
ČITANJA: Iz 4,2-6; Ps 122,1-9; Mt 8,5-11
SV. MISA: 18.00 sati
Susret za srednjoškolca: 19.00 sati

29.11.

Sv. Katarina Labouré
Sv. Saturnin i Sizinije
ČITANJA: Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Lk 10,21-24
SV. MISA: 10.00 sati - kapela Doma umirovljenika
16.45 - šarena vjerska radionica 

30.11.

SV. ANDRIJA APOSTOL
Sv. Silvestar Guzzolini
ČITANJA: vl.: Rim 10,9-18; Ps 19,2-5; Mt 4,18-22
SV. MISA: 8.00 sati, kapela sv. Josipa

1.12.

Sv. Edmund Campion
Sv. Eligije
Sv. Šimun Cirenac
Bl. Charles de Foucauld
ČITANJA: Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27a; Mt 7,21.24-27
SV. MISA: 18.00 sati, CMB
19.30 sati - vjeronauk za odrasle 

2.12.

Sv. Bibijana
Bl. Ivan Ruysbroeck
ČITANJA: Iz 29,17-24; Ps 27,1.4.13-14; Mt 9,27-31
SV. MISA: 18.00 sati, CMB
Ispovijed od 17.15-17.50 sati
Klanjanje za prvi petak: 20.00-21.00 sati, kapela sv. Josipa 

3.12.

Sv. Franjo Ksaverski, prezbiter
Bl. Rafael Chyliński
Sv. Modest Karantanski
ČITANJA: od dana: Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Mt 9,35-38; 10,1.6-8
SV. MISA: 8.00 sati, kapela sv. Josipa


Free Visits Counter