SVETA VRATA U OSORUU Osoru su svake nedjelje od 16.00 do 18.00 sati otvorena Sveta vrata. U to vrijeme je jedan svećenik na raspolaganju za ispovijed.

<<< nazad